مراسم و جشن ها

تا کنون مراسم مختلفی توسط این مجموعه برگزار شده که در تمامی آنها اموری نظیر ایجاد سازه های اقامتی مانند سازه های اسپیس، چادری، پارچه ای و غیره همچنین آراستن محیط برگزاری و تجهیز کردن آنها به امکانات سمعی و بصری همچنین برقراری شرایط تشریفاتی جهت میهمانان خاص مدعو را در بر گرفته است.

ناگفته نماند در تمامی این برنامه ها گل آرایی و چیدمان میزها و پذیرایی بنا به درخواست سفارش دهنده و سلیقه آنها صورت گرفته که در ادامه گزارش های تصویری مرتبط قرار داده خواهد شد.

گروه سفیران