بهترین قاری قرآن در ایران

در این مقاله از سفیران قصد داریم برترین‌ قاریان قرآن حال حاضر ایران را برای شما کاربران عزیز معرفی کنیم. در تمامی همایش ها و رویدادها اول از همه قرآن قرائت می‌شود. برای تلاوت قرآن نیز به قاری نیاز است. پس انتخاب یک قاری خوب برای رویدادها بسیار مهم است.

ما بهترین قاریان را از بین قاریان بین‌المللی انتخاب می‌کنیم زیرا سایر قرائت کنندگان قرآن شناخته شده نیستند.

برترین‌ قاریان بین‌المللی

به کلی مقایسه امر شایسته و مقبولی نیست و تمام قاریان ممتاز کشورمان در علم قرائت جایگاه ویژه ای دارند. از طرفی تمام محاسن و ویژگی ها در یک فرد به ندرت جمع می شود و اغلب قاریان در قسمت خاص از تلاوت قرآن مهارت ویژه ای دارند.

برای مثال استاد مهدی صیاف زاده، محمدرضا پورزرگری از قاریان بین المللی کشورمان هستند که فصاحت و تجوید ممتازی در قرائت از خود نشان داده اند در بخش لحن و اجرای الحان فنی می توان به استادان محمدحسین سعیدیان، احمد ابوالقاسمی سعید طوسی، محمد عباسی، عباس امام جمعه و برخی دیگر از قاریان بین المللی اشاره کرد.

از نظر صوت و قابلیت های ممتاز صوتی می توان از اساتیدی چون سعید طوسی، محمدحسین سعیدیان، کریم منصوری و دیگر قاریان ایرانی نام برد.

به طور کلی وجود تمام قابلیت های ممتاز تلاوت قرآن در وجود یک نفر قابل جمع نیست و هر کسی دارای ویژگی های ممتاز در قرائت خود است که دیگر قاریان از آن برخوردار نیستند و نام بردن تنها یک یا چند قاری به عنوان بهترین قاری ایرانی کاری شایسته نیست.

منبع: شبستان